logosp

SP Nr 52
im. dr Ireny Bia堯wny

A plan klasy I-III sp

KLASY 0-3- II SEMESTR


PONIEDZIAΒK     7 DW 7MO 8 INK 8 AS 11 MCZ 11 JS 6 MR 6 NW 9 KS 9 AR
Lp / Klasa 0A 0B I A I B IIA3r II D2r II B3r II C2r III A3r III D2r III B3r III C
1     j.ang. 7   L 8   L 11         R-D 9
2     L 7   L 8   L 11     j.ang. 6   R-D 9
3     wf j.ang. 7 L 8   L 11 wf   L 6 R-D 24 L 9
4 RK-T L L 7 wf Rp24 Rp24 Rp24 Rp24/R-D8 j.ang.11 L 6 wf L 9
5 L L Rp24 Rp24/R-D7   j.ang. 8   L 11 wf L 6 z.kom 16 L 9
6 L L   L 7   L 8   L 11 L 6 BASEN L 9 BASEN
7 L L   L 7   L 8   L 11 L 6 BASEN L 9 BASEN
8 L L       R-T 8            
9 L RK-T                    
WTOREK                        
Lp / Klasa 0A 0B I A I B IIA II D II B II C III A III D III B III C
1     L 7   j.ang. 8   L 11     L 6   L 9
2     L 7   L 8   j.ang.11     L 6   L 9
3     z.kom 16 L 7 L 8   L 11   L 6 wf j.ang.9 wf
4 Rp24 Rp24 Rp24 Rp24/R-D7 L 8 wf wf j.ang.11 z.kom 16 L 6 wf L 9
5 L L   L 7 wf L 8 L 11 z.kom 16 wf L 6 L 9  
6 L L   L 7 R-T24 L 8 R-D 11 wf L 6   L 9  
7 L L   L 7 R-T8 z.kom 16   L 11 L 6   L 9  
8 L L       R-T8   L 11        
9 L L                    
吐ODA                        
Lp / Klasa 0A 0B I A I B IIA II D II B II C III A III D III B III C
1 L L L 7   L 8   L 11   L 6   L 9  
2 L ANG L 7   L 8   L 11   L 6   L 9  
3 L L L 7 z.kom 16 wf L 8 L 11 j.ang. 18 L 6   L 9  
4 L L wf L 7 L 8 j.ang.9 L 11 wf Rp24/R-D6 Rp24 Rp24 Rp24
5 L L j.ang.9 L 7 z.kom 16 L 8 wf L 11 Rp24/R-D6 Rp24 Rp24 Rp24
6       L 7 j.ang. 8 wf R-D 24 L 11   L 6   L 9
7           L 8   L 11   L 6   L 9
8           L 8   L 11   L 6   L 9
9                        
CZWARTEK                        
Lp / Klasa 0A 0B I A I B IIA II D II B II C III A III D III B III C
1 L L   L 7   L 8   L 11 L 6   j.ang.9  
2 L L   L 7   L 8   L 11 L 6 R-D22 L 9  
3 L L R-D 24 L 7   L 8   L 11 wf j.ang.6 L 9  
4 L L L 7 wf wf L 8 z.kom 16 R-D 11 L 6 wf L 9 j.ang. 18
5 L L L 7   L 8 wf j.ang. 11     L 6 wf L 9
6     L 7   L 8   L 11     L 6   L 9
7     L 7   L 8   L 11     L 6   L 9
8             wf         wf
9                        
PI﹗EK                        
Lp / Klasa 0A 0B I A I B IIA II D II B II C III A III D III B III C
1 L L   L 7   L 8   L 11 L 6   L 9  
2 ANG L   L 7   L 8   L 11 L 6   L 9  
3 L L R-D 7 wf   L 8   L 11 L 6   L 9 j.ang.22
4 L L wf j.ang. 7 Rp24 Rp24 Rp24 Rp24 L 6 R-D 8 L 9 z.kom 16
5 L L L 7   L 8   L 11   j.ang.6 z.kom 16 R-D24 L 9
6     L 7   L 8   L 11     L 6   L 9
7     L 7   L 8   L 11     L 6   L 9
8                        
07-02-2017 15:11:44

A plan lekcji klasy IV-VI

 

  PONIEDZIAΒK          
  IV A IV B V A V B VI A VI B
1 Inf. 1-16 SP   GW 20 Mat. 22 J. POL. 19 Przyr. 17
2 J. pol. 20 Inf. 1-16 J.ang. 18/17 J.ang. 18/17 J. POL. 19 Mat. 22
3 WF Przyr. 17 J. pol. 20 GW 22 J.ang. 18/19 J.ang. 18/19
4 J.ang. 18/20 MAT. 17pg Przyr. 17 Inf. -16 Mat. 22 J. POL. 19
5 przyr. 22 J.ang. 20/24 MAT. 17pg Przyr. 17 his 18 J. POL. 19
6 Inf. 2-16 WF MAT.* 22 R-D 17 Rp -24 Rp-24 / R-T 20
7   WF   R-D 17 Rp -24 Rp-24 / R-T 20
8            
9            
  WTOREK          
  IV A IV B V A V B VI A VI B
1 Mat. 22 J. pol. 20 ZT 11pg J. POL. 19   Muz. 18
2 his 18 J. pol. 20 ZT 11pg Mat. 22 J. POL. 19 Przyr. 17
3 J. pol. 20 Przyr. 17 MAT. 18pg his 18 Mat. 22 J. POL. 19
4 ZT 11pg MAT. 18pg WF WF Przyr. 17 Mat. 22
5 przyr 18 MAT.* 17pg Muz. 22 Przyr. 17 J.ang.20/19 J.ang.20/19
6 Muz. 22   Inf. -16   WF WF
7         WF WF
8            
9            
  吐ODA          
  IV A IV B V A V B VI A VI B
1   Inf. 2 -16   J. POL. 19 Przyr. 17  
2 Mat. 22 Plast. 17 WF WF J. POL. 19 his 20
3 Plast.17 J. pol. 20 WF WF Mat. 22 J. POL. 19
4 WF WF J. pol. 20 Mat. 22 Plast. 17 Inf. -16
5 GW 18 J.ang.20/19 MAT. 17pg Muz. 5 Plast. 17 Mat. 22
6 przyr 17 ZT 11 pg J.ang.18/19 J.ang.18/19 Muz. 5 mat *22
7 j. ang.* Muz. 22 R-D 20    R-T 17  
8          R-T 17  
9            
  CZWARTEK          
  IV A IV B V A V B VI A VI B
1 J. pol. 20   R-D 17 J. POL. 19 wd 18/1sem wd 18/2sem
2 J.ang. 18/22 J. pol. 20 Przyr. 17 J. POL. 19 WF WF
3 WF GW 17 J. pol. 20 Mat. 22 J.ang18/19 J.ang18/19
4 Mat. 22 MAT. 17pg J. pol. 20 ZT 11 J. POL. 19 Przyr. 17
5 R-D 17 J.ang.18/20 MAT. 17pg ZT 11 Mat. 22 J. POL. 19
6 R-D17   WF WF his 20 Mat. 22
7     wd 18/1sem wd18/2sem mat* 22  
8            
9            
  PI﹗EK          
  IV A IV B V A V B VI A VI B
1 J. pol. 20 Przyr. 17 His. 18   mat.*22/j.pol*19 mat.*22/j.pol*19
2 J. pol. 20 His. 18 MAT. 17pg Mat. 22 Przyr. 17 J. POL. 19
3 J.ang. 18/20 MAT. 17pg Przyr. 17 J. POL. 19 WF WF
4 WF WF J. pol. 20 Przyr. 17 J. POL. 19 Mat. 22
5 Mat. 22 J. pol. 20 J.ang. 18/17 J.ang. 18/17 Inf. -  16pg GW 19
6 Rp 24 Rp24-RD 20 Rp 24 Rp 24 Mat. 22 His 19
7 Rp 24 Rp24-RD 20 Rp 24 Rp 24 GW 22 Plast. 19
8           Plast. 19
9            
PONIEDZIAΒK          
IV A IV B V A V B VI A VI B
Inf. 1-16 SP   GW 20 Mat. 22 J. POL. 19 Przyr. 17
J. pol. 20 Inf. 1-16 J.ang. 18/17 J.ang. 18/17 J. POL. 19 Mat. 22
WF Przyr. 17 J. pol. 20 GW 22 J.ang. 18/19 J.ang. 18/19
J.ang. 18/20 MAT. 17pg Przyr. 17 Inf. -16 Mat. 22 J. POL. 19
przyr. 22 J.ang. 20/24 MAT. 17pg Przyr. 17 his 18 J. POL. 19
Inf. 2-16 WF MAT.* 22 R-D 17 Rp -24 Rp-24 / R-T 20
  WF   R-D 17 Rp -24 Rp-24 / R-T 20
           
           
WTOREK          
IV A IV B V A V B VI A VI B
Mat. 22 J. pol. 20 ZT 11pg J. POL. 19   Muz. 18
his 18 J. pol. 20 ZT 11pg Mat. 22 J. POL. 19 Przyr. 17
J. pol. 20 Przyr. 17 MAT. 18pg his 18 Mat. 22 J. POL. 19
ZT 11pg MAT. 18pg WF WF Przyr. 17 Mat. 22
przyr 18 MAT.* 17pg Muz. 22 Przyr. 17 J.ang.20/19 J.ang.20/19
Muz. 22   Inf. -16   WF WF
        WF WF
           
           
吐ODA          
IV A IV B V A V B VI A VI B
  Inf. 2 -16   J. POL. 19 Przyr. 17  
Mat. 22 Plast. 17 WF WF J. POL. 19 his 20
Plast.17 J. pol. 20 WF WF Mat. 22 J. POL. 19
WF WF J. pol. 20 Mat. 22 Plast. 17 Inf. -16
GW 18 J.ang.20/19 MAT. 17pg Muz. 5 Plast. 17 Mat. 22
przyr 17 ZT 11 pg J.ang.18/19 J.ang.18/19 Muz. 5 mat *22
j. ang.* Muz. 22 R-D 20    R-T 17  
         R-T 17  
           
CZWARTEK          
IV A IV B V A V B VI A VI B
J. pol. 20   R-D 17 J. POL. 19 wd 18/1sem wd 18/2sem
J.ang. 18/22 J. pol. 20 Przyr. 17 J. POL. 19 WF WF
WF GW 17 J. pol. 20 Mat. 22 J.ang18/19 J.ang18/19
Mat. 22 MAT. 17pg J. pol. 20 ZT 11 J. POL. 19 Przyr. 17
R-D 17 J.ang.18/20 MAT. 17pg ZT 11 Mat. 22 J. POL. 19
R-D17   WF WF his 20 Mat. 22
    wd 18/1sem wd18/2sem mat* 22  
           
           
PI﹗EK          
IV A IV B V A V B VI A VI B
J. pol. 20 Przyr. 17 His. 18   mat.*22/j.pol*19 mat.*22/j.pol*19
J. pol. 20 His. 18 MAT. 17pg Mat. 22 Przyr. 17 J. POL. 19
J.ang. 18/20 MAT. 17pg Przyr. 17 J. POL. 19 WF WF
WF WF J. pol. 20 Przyr. 17 J. POL. 19 Mat. 22
Mat. 22 J. pol. 20 J.ang. 18/17 J.ang. 18/17 Inf. -  16pg GW 19
Rp 24 Rp24-RD 20 Rp 24 Rp 24 Mat. 22 His 19
Rp 24 Rp24-RD 20 Rp 24 Rp 24 GW 22 Plast. 19
          Plast. 19
           
21-09-2016 08:28:44